Irmon Kabuverdianus, Nu Uza Y Divulga Alfabétu Kabuverdianu Ofísial(AK, ex-ALUPEC)

Wednesday, January 4, 2012

4 di Janeru di 2012 é dia ki Pinókiu kai kan

Pa Agnelo A. Montrond, USA

N ba ku nha pasta baxu sobaku
Kudi na altar di Nha Santana ki tra kel pixinginha di braku
Bran-bran di li bran-bran di la ku es asuntu di banku
Nha kabalu kruza ku se égua na mei di kel salabanku